Przejdź do treści

KONFERENCJA REGIONALNY WYMIAR BEZPIECZEŃSTWA

  • Wydarzenia
konferencja Opole

5 października 2023 r. w Opolu odbyła się konferencja Regionalny Wymiar Bezpieczeństwa, której byliśmy partnerem merytorycznym.

Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa jest istotnym elementem polityki wewnętrznej i zagranicznej  państwa. Obowiązek ten dotyczy wszystkich szczebli administracji rządowej i samorządu. Obejmuje zarówno ochronę granic czy infrastruktury krytycznej, jak i społeczności lokalnej. Na konferencji „Regionalny wymiar bezpieczeństwa” rozmawialiśmy o tym, jak aktualnie kształtuje się światowa architektura bezpieczeństwa i jakie jest miejsce Polski w tym systemie. Rozmawialiśmy o kompleksowym podejściu do rozwiązywania sytuacji kryzysowych oraz bezpieczeństwie społecznym, które dotyczy wszystkich nas. Sprawne państwo i jego instytucje to warunek niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa w każdym wymiarze.

Tematy, wokół których toczyła się debata:

Globalny wymiar bezpieczeństwa, miejsce Polski

Wojna w Ukrainie, kryzys uchodźczy, kryzys energetyczny skutkują fundamentalnymi zmianami w europejskiej i światowej architekturze bezpieczeństwa. Zachodnie demokracje doświadczają wyzwań, które – jak się do niedawna wydawało – należały do przeszłości. Dotychczasowy ład i infrastruktura bezpieczeństwa ulegają dezintegracji – nie ma perspektyw na stabilizację, a państwa i instytucje międzynarodowe lawirują, aby uniknąć całkowitego chaosu. Rozmawialiśmy o tym jakie jest miejsce Polski w świecie niestabilności i jak wyjść obronną ręką z wielowymiarowego kryzysu?

Bezpieczeństwo lokalne, rola samorządu w zarządzaniu kryzysowym

Zarządzanie kryzysowe to kluczowe ogniwo w systemie zapewnienia bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Jego istotą jest współdziałanie na wszystkich szczeblach administracji oraz współpraca z pozostałymi podmiotami aktywnymi w tej sferze, m.in. organizacjami pozarządowymi. Coraz częściej mamy do czynienia z sytuacjami kryzysowymi, których źródłem są zarówno siły natury jak i działalność człowieka. Wojna i kryzysy np. energetyczny i klimatyczny potęgują skalę wyzwań. Lokalna społeczność powinna mieć zagwarantowane rozwiązania systemowe, które będą stanowić fundament jej bezpieczeństwa. Rozmawialiśmy o tym, jaki kształt powinny one przybrać? I na czym polega rola samorządu?

Bezpieczeństwo społeczne, kluczowe wyzwania

W systemie zwalczania zagrożeń na poziomie państwowym i lokalnym najważniejszym podmiotem i elementem wymagającym ochrony jest człowiek. Stabilne warunki bezpieczeństwa są niezbędne nie tylko w czasie kryzysów, ale przede wszystkim w naszej codzienności. Poświęciliśmy naszą uwagę grupom społecznym, które powinny podlegać szczególnej ochronie. Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie kobiet i rodzin, rozumianym jako: bezpieczeństwo zdrowotne, fizyczne, bezpieczeństwo ekonomiczne (rynek pracy, aktywność zawodowa).

Eksperci biorący udział w dyskusjach panelowych: dr Agnieszka Bryc, Andrzej Buła, gen. Radosław Kujawa, Tomasz Siemoniak, dr Rafał Batkowski, Julia Boguslavska, Małgorzata Kidawa-Błońska, Sabina Nowosielska, prof. Irena Lipowicz, Jacek Monkiewicz, prof. gen. Bogusław Pacek, Piotr Tarapata.

Dziękujemy za gościnę Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej  w Opolu. Relacja fotograficzna z wydarzenia w galerii.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
ROZUMIEM