Przejdź do treści

FORUM PRZECIWDZIAŁANIA DEZINFORMACJI

Warszawa, 8 grudnia 2022 r.

Forum Przeciwdziałania Dezinformacji to seminarium eksperckie dla osób i organizacji zajmujących się problematyką dezinformacji i manipulacji informacjami. Liderką merytoryczną wydarzenia była Anna Mierzyńska, analityczka dezinformacji. W forum wzięło udział blisko 40 specjalistów z różnych dziedzin, m.in. pracownicy naukowi, przedstawiciele organizacji pozarządowych, dyplomaci, dziennikarze.

Celem seminarium było wypracowanie konkretnych rekomendacji, które mogłyby posłużyć do przedstawienia całościowego modelu przeciwdziałania dezinformacji. Ideą seminarium było wieloaspektowe podejście do zagrożenia dezinformacją w społeczeństwach demokratycznych. 

Podczas seminarium pracowaliśmy w następujących zespołach roboczych, których celem było:

PSYCHOLOGIA I SOCJOLOGIA DEZINFORMACJI | prowadząca Maia Mazurkiewicz

Wskazanie zjawisk społecznych, które przyczyniają się do rozpowszechniania dezinformacji oraz skutecznych metod przeciwdziałania;
Zespół: dr Helena Chmielewska-Szlajfer, dr hab. Agnieszka Demczuk, Aleksander Tarkowski

EDUKACJA i WYCHOWANIE | prowadzący dr Konrad Ciesiołkiewicz

Wypracowanie postulatów dotyczących przeciwdziałania dezinformacji w obszarze edukacji dzieci i młodzieży oraz edukacji dorosłych;
Zespół: Magdalena Bigaj, Onno Hansen-Staszyński, Jacek Królikowski, Olgierd Nojszewski, Filip Pazderski, Patryk Zakrzewski

PAŃSTWO I JEGO INSTYTUCJE | prowadzący amb. Tomasz Chłoń

Przestawienie postulatów w obszarze działalności państwa i jego instytucji; wskazanie na odpowiedzialność poszczególnych organów i określenie zakresu ich działania, w tym także określenie reguł jakimi powinny kierować się instytucje państwa;
Zespół: Zbigniew Derdziuk, Jacek Purski, Antoni Wierzejski

REGULACJE PRAWNE | prowadzący dr Michał Boni

Opracowanie postulatów dotyczących polskiego prawa, m.in. w kontekście nowych przepisów wprowadzanych przez Unię Europejską; wskazanie istotnych tematów, które nie są uregulowane w Polsce i nie zostaną uwzględnione w przepisach nawet po wprowadzeniu przyjętych przez UE aktów;
Zespół: Zuzanna Balcer, dr Agnieszka Besiekierska, Dorota Głowacka, Jacek Mazurczak, Ignacy Niemczycki, Magdalena Wilczyńska

PRZESTRZEŃ INFORMACYJNA (MEDIA, FACT-CHECKING) | prowadzący red. Grzegorz Rzeczkowski

Przedstawienie postulatów dotyczących osób i podmiotów, zajmujących się tworzeniem polskiej przestrzeni informacyjnej (mediów tradycyjnych, internetowych, portali fact-checkingowych), w tym propozycje regulacji i kodeksów zawodowych;
Zespół: dr Katarzyna Bąkowicz, red. Agnieszka Jędrzejczyk, Małgorzata Kilian-Grzegorczyk, Filip Szulik-Szarecki

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE | prowadzący dr Piotr Łukasiewicz

Wskazanie na istotne działania w obszarze bezpieczeństwa narodowego. W tym kontekście kluczowe jest rozumienie dezinformacji jako zagrożenia dla stabilności i spójności państwa oraz traktowanie wojny informacyjnej jako integralnego elementu współczesnych konfliktów.
Zespół: dr hab. Daniel Boćkowski, Filip Bryjka, dr Piotr Łubiński, dr Kacper Rękawek

W zakładce PUBLIKACJE dostępne są materiały z prac zespołów roboczych.

Rekomendacje zostaną zaprezentowane 23 lutego 2023 r. w postaci raportu pn. PRZECIWDZIAŁANIE DEZINFORMACJI W POLSCE – REKOMENDACJE SYSTEMOWE.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
ROZUMIEM