Przejdź do treści

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE | PRACE ZESPOŁU

Podsumowanie prac zespołu Bezpieczeństwo Narodowe. Członkowie: dr Piotr Łukasiewicz – koordynator, dr hab. Daniel Boćkowski, Filip Bryjka, dr Piotr Łubiński, dr Kacper Rękawek.

PRZYJĘTE DEFINICJE

Dezinformacja – zorganizowane rozpowszechnianie fałszywych informacji w mediach sponsorowanych przez państwo-agresora w celu wpłynięcia na społeczeństwa z zamiarem destabilizacji instytucji państwa-celu i tym samym podważenia jego suwerenności oraz bezpieczeństwa narodowego. Istotą wojny informacyjnej jest doprowadzenie do utraty zaufania obywateli do państwa, że wykona wobec nich swoją najważniejszą funkcję: zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego.

Celami działań dezinformacyjnych są:

 • Procesy wyborcze
 • Instytucje zaufania publicznego
 • Osobistości życia publicznego
 • Personel wojskowy, instytucji i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
 • Organizacje społeczne (proobronne, międzynarodowe, eksperckie)
 • Organizacje międzynarodowe

 

Instytucjami atakującymi dezinformacją są:

 • Media państwowe i prywatne (uzależnione od państwa atakującego)
 • Służby specjalne
 • Organizacje i firmy prywatne sponsorowane przez państwo atakujące

 

Ataki z użyciem dezinformacji prowadzone są często równolegle z fizycznymi lub cybernetycznymi operacjami służb specjalnych państwa atakującego: napaściami fizycznymi na infrastrukturę, atakami cybernetycznymi na sieci państwa zaatakowanego, prowadzącymi do fizycznych uszkodzeń, naruszeniami przestrzeni powietrznej lub granic państwa z użyciem środków wojskowych albo aktorów zewnętrznych (migranci, organizacje przestępcze, grupy terrorystyczne lub ekstremistyczne).

PRZEBIEG PRAC

Uczestnicy grupy roboczej skupili się w pierwszym kroku na określeniu, czym jest i jak na bezpieczeństwo narodowe (bezpieczeństwo państwa) wpływa dezinformacja. Wyszli od założenia konieczności redefinicji bezpieczeństwa narodowego, które w obliczu zagrożeń dezinformacyjnych przestaje być wyłącznie stanem bezpieczeństwa narodowego, czyli stwierdzenia, że w danym miejscu i czasie państwo zachowuje swoją suwerenność. Zaproponowali traktowanie bezpieczeństwa narodowego jako procesu utrzymywania odporności państwa, w ramach którego każdy obywatel lub mieszkaniec staje się elementem obrony suwerenności przed dezinformacją („obywatel może stać się żołnierzem wykrywającym i zwalczającym dezinformację”). Obywatele oraz instytucje państwa w takim ujęciu starają się budować i osiągnąć stan nasycenia odporności w walce z dezinformacją. Jej powszechność oraz przenikliwość (obecność publiczna) muszą spotkać się z reakcją na każdym poziomie społecznym, jeśli zadanie obrony suwerenności państwa ma zostać spełnione.

Zespół uznał, że zadania przeciwdezinformacyjne muszą odbywać się w trzech obszarach:

 1. Zwalczanie zagrożeń dla ochrony informacji niejawnych.
 2. Zwalczanie zagrożeń wynikających z podważania roli i zadań instytucji państwa przez ośrodki dezinformacyjne.
 3. Nabywanie przez państwo zdolności ofensywnych (krajowych, zagranicznych) w przeciwdziałaniu dezinformacji, ale również zdolności do prowadzenia walki informacyjnej (np. budowanie kontrnarracji).

Rozpoczynając pracę zespół uznał, że nie będzie zajmował się dezinformacją wewnętrzną, wypływającą z mediów publicznych lub prywatnych, która często w Polsce staje się narzędziem walki politycznej oraz budowania wizerunku rządu albo ośrodków opozycyjnych. Taka dezinformacja – choć niewątpliwie groźna dla funkcjonowania państwa – traktowana jest często jako propaganda partyjna lub jako tolerowany środek prowadzenia walki politycznej. Jest stosunkowo łatwa do odróżnienia od wpływów zewnętrznych, a jej zwalczanie zbyt mocno przypomina stawianie się po określonej stronie sporu politycznego, czego zespół przeciwdziałania dezinformacji w ramach Forum Przeciwdziałania Dezinformacji starał się uniknąć.

ANALIZA PRZYPADKÓW

Zespół dokonał analizy przypadków dezinformacji i obcych, szkodliwych wpływów informacyjnych w Polsce i państwach NATO oraz Unii Europejskiej. Na jej podstawie sformułował kilka postulatów i rekomendacji.

 1. Uciekinierzy z Białorusi – zjawisku sprowokowanej przez władze białoruskie ucieczki mieszkańców Bliskiego Wschodu do Europy towarzyszyła operacja dezinformacyjna, pokazująca w złym świetle działania państw Europy środkowej.
 2. Incydent w Przewodowe – przedstawiany był w przestrzeni internetowej jako sprowokowany przez Ukrainę, czemu towarzyszyło natężenie dezinformacji w postaci #StopUkrainizacjiPolski
 3. Mobilizacja rekrutów – na poziomach lokalnych dezinformacja powodowała zwiększony niepokój społeczny przed skutkami mobilizacji, przedstawianej jako wejście Polski do działań wojennych w Ukrainie
 4. Wywiady i artykuły fałszywych „generałów” – uderzające w sojusz NATO i Unię Europejską wywiady z prawdziwymi lub fikcyjnymi generałami WP, mające na celu dezawuowanie sojuszu i wartości Art. 5. NATO
 5. Działalność „guru internetowych”, tzw. geopolityków, podważających zasadę sojuszniczej kolektywnej obrony NATO, przemycających antyukraińską, antynatowską lub antyunijną propagandę do przestrzeni publicznej.
PODSUMOWANIE

Zespół omówił przypadki wpływu dezinformacji na suwerenność państwa polskiego i zarekomendował główne kierunki przeciwdziałania temu szkodliwemu dla bezpieczeństwa narodowego procesowi, sterowanemu głównie przez aktorów zewnętrznych. Przeciwdziałanie dezinformacji powinno być inspirowane i wspierane przez państwo, ale ze względu na społeczny wymiar tego zagrożenia, przeciwdziałanie zawsze powinno przebiegać w partnerstwie instytucji i służb państwa ze społeczeństwem obywatelskim, organizacjami społecznymi i mediami.

Za najważniejsze Zespół uznał powołanie w ramach struktur administracyjnych państwa wyspecjalizowanej w przeciwdziałaniu i zwalczaniu dezinformacji hierarchii, w której najważniejszym elementem byłyby osoby organizujące taką działalność na szczeblu samorządowym. Walka informacyjna najtrudniejsza jest na poziomie kontaktu z narażonymi na dezinformację społecznościami lokalnymi, mediami i liderami opinii publicznej. Dlatego szczególnie tym niskim szczeblom należy poświęcić najwięcej uwagi w szkoleniu, organizacji i utrzymywaniu ich gotowości do zwalczania dezinformacji.

Zespół docenił wysiłek pozostałych uczestników konferencji pracujących w podzespołach: edukacyjnym, prawnym, przestrzeni informacyjnej i pozostałych. Choć bezpieczeństwo narodowe stanowi niejako najwyższy poziom rozważań, jako rzecz egzystencjalnie ważna i wspólna dla wszystkich obywateli i mieszkańców Polski, to rekomendacje wypracowane w innych zespołach składają się na całościowy obraz walki z dezinformacją i ochroną bezpieczeństwa narodowego. Powinny być wdrażane z myślą, że służą również temu wysokiemu celowi. Dezinformacja pozostanie „bronią pierwszego wyboru” państw i organizacji przeciwko Polsce, jej sojusznikom oraz strukturom międzynarodowym, w których Polska bierze udział. To metoda tania, skuteczna w dłuższej perspektywie i trudna do przypisania konkretnym aktorom. Przeciwdziałanie jej polegać będzie w większości przypadków na próbach ograniczania jej zasięgu i prostowania nieprawdziwych informacji, krążących w przestrzeni publicznej. Państwo zachowuje największy wpływ na mobilizację społeczną obywateli oraz procesy budowania odporności społecznej na dezinformację. Cel ten – ochrona przed dezinformacją – może jednak zostać spełniony wyłącznie w porozumieniu i zgodzie z innymi, niepaństwowymi podmiotami społecznymi.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
ROZUMIEM